Vojtěch Spurný 

Vojtěch Spurný (*1964), přední český dirigent, klavírista, cembalista a pedagog, studoval nejprve hru na klavír a flétnu na Pražské konzervatoři, později operní režii, dirigování a cembalo na Akademii múzických umění v Praze. Interpretaci staré hudby a hru na cembalo dále studoval na Hoogeschool de Kunsten v holandském Utrechtu, své vzdělání si dále rozšířil mistrovskými kurzy u J. Sonnleitnera, H. Rillinga a K. Gilberta aj.

V letech 1999-2004 byl ve Státní opeře Praha stálým dirigentem a v sezoně 2002-2003 zde zastával funkci uměleckého šéfa Opery.

Vojtěch Spurný se intenzivně věnuje koncertní činnosti nejen jako dirigent, ale též jako hráč na historické klávesové nástroje včetně čtvrttónového klavíru.