Radek Krejčí

Radek Krejčí se narodil v Praze. K profesionálnímu zpěvu ho přivedla profesorka D. Součková, která mu pomohla s přípravou na pražskou Akademii múzických umění. AMU absolvoval ve třídě profesora Karla Bermana v roce 1988. Již během studia hostoval v příbramské činohře a debutoval na scéně ústeckého divadla rolí Colase v Mozartově opeře Bastien a Bastienka. Po absolutoriu nastoupil jako sólista Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kde vytvořil několik pozoruhodných kreací, jako například Masetto v Donu Giovannim, kterým otevíral historickou budovu Jihočeského divadla. Roku 1998 se stává sólistou opery ústeckého divadla. Celkem má nastudováno přes 75 rolí. Na svém kontě má více než 2000 vystoupení. Významná je rovněž jeho koncertní činnost. Je držitelem čestného uznání ceny Antonína Dvořáka. Vytvořil rozsáhlou fonotéku v Českém rozhlase 3 – Vltava.